ASD Shoshin Shitōryū KaratedōCORSICO MAGGIO 2019 - ASD Shoshin Shitōryū Karatedō

SEMINARIO CORSICO MAGGIO 2019

M° Veronica Massaro – ASD Shoshin Shitoryu Karatedo